Nové šatny

Byla dokončena výstavba nových šaten pro tenis (1. patro).